Landschappelijke spirituele zintuiglijke tuin

Het eisen- en wensenpakket binnen deze tuin, had een bijzonder karakter. Enerzijds inpassing in het landschap met alle gegeven randvoorwaarden van diverse instanties en anderzijds appelleren aan het spirituele karakter en zintuigelijk ervaringsgerichte elementen passend bij de praktijk en B&B van de familie.

Review van Lilian en Rob Beeks-Ruurlo

“In 2009 waren wij na 2 jaar eindelijk klaar met de verbouwing van onze oude boerderij en kwam er tijd en ruimte voor de aanpak van de tuin. Geen sinecure want het gaat om een perceel van 4850 m2 grond met midden daarop de oude boerderij met diverse bijgebouwen en 2 opritten.

Marcel kreeg van ons de opdracht om een tuinplan te ontwikkelen voor de voor- en achtertuin, gedeeltelijk zijtuin met inachtneming van diverse randvoorwaarden. Zelf hadden we namelijk al de plaats van de moestuin, de boomgaard en de schapenweide bepaald.

In overleg met de gemeente Berkelland was er reeds een ‘Landschappelijk inrichtingsplan erf’ ontworpen voor ons perceel.

De uitvoering zou uitgevoerd worden met gemeentelijke subsidie, onder regie van ‘Stichting Uitvoering Projecten VAN* Berkel en Slinge’. Daarnaast waren er op het perceel beeldbepalende bomen en struiken die in het uiteindelijke tuinplan behouden moesten blijven. Met al deze factoren moest Marcel rekening houden en/of samenwerken. Dit heeft hij uitstekend gedaan.

Het aangeleverde tuinontwerpplan door Studio Chelone, was zeer uitgebreid en compleet en bevatte ook nog meerdere keuzeopties qua indeling en beplanting.

* VAN = Vereniging Agrarisch Natuurbeheer

Het omvatte een verlichtingsvoorstel, een beregeningsvoorstel, adviezen voor de gazons en uitgebreide beplantingsplannen voor de tuinen, maar ook voor een aan te leggen kruidentuin.

Wij konden er volledig zelfstandig mee aan de slag. We hebben onze keus gemaakt, de planten besteld en alles aangelegd. Nu 9 jaar later, zijn vele borders nog steeds vrijwel volledig naar het oorspronkelijke plan. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn originele kijk op onze tuin en het luisterend oor wat hij bij zijn advies had voor onze wensen. Heel knap hoe Marcel binnen de lastige grenzen die de omstandigheden en andere parameters stelden, zo’n goed doordacht en bruikbaar tuinplan heeft kunnen ontwerpen.”